www.voetbaltodje.nl
Contact.
Wasvoorschrift.
Ruilen.
Alg. Voorwaarden.
Verzenden.
Links.
HOME.
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van Teese.Me zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Teese.Me worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Teese.Me ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Teese.Me. Teese.Me is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Teese.Me dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Teese.Me zijn vrijblijvend en Teese.Me behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst retourneren, mits de bedrukking of het textiel niet aan de kwaliteitsnorm voldoet. Teese.Me draagt geen verantwoordelijkheid voor t-shirts die in een verkeerde maat zijn besteld. Mocht de bedrukking niet aan de verwachting voldoen, dan zal Teese.Me een restitutie van het aankoopbedrag in overweging nemen. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat:
de artikelen niet beschadigd zijn;
de artikelen zich in dezelfde verkoopbare staat bevinden als bij aflevering;
de artikelen niet gewassen zijn;
de artikelen goed verpakt zijn en in ongeschonden staat bij Teese.Me worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
Indien deze aspecten niet in acht worden genomen kan Teese.Me de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is kunt u dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan Teese.Me onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Teese.Me zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken wanneer is gebleken dat het door u bestelde artikel niet voldoet aan de door Teese.Me gegarandeerde kwaliteit.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel niet voldoet aan de door Teese.Me gegarandeerde kwaliteit dan behoudt Teese.Me zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Teese.Me neemt in dit geval de retourverzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
- Stuur een e-mail naar info@teese.me zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
- Adresseer de artikelen aan:
Teese.Me
Nigellestraat 76
1032 BR Amsterdam
Nederland
4.5 Wanneer bestelde artikelen als maatwerk zijn vervaardigd, is het niet mogelijk deze te ruilen.
Voetbaltodje.nl - Algemene Voorwaarden 2.